Digitale transformatie: 5 sleutelstappen tot succes

Er is ontzettend veel geschreven over digitale transformatie en innoveren, zoals de implementatie van een nieuw commerce landschap, app, digitale journeys en platformen. Toch blijkt het in de praktijk lastig te zijn om dit succesvol te realiseren. Maar waarom? Is de theorie onvolledig? Schiet de toepassing tekort? Of werkt het in ‘de praktijk’ toch net even anders? Het zou goed een mix van die factoren kunnen zijn. We zien immers ook dat een vastomlijnd stappenplan voor gegarandeerd succes niet bestaat. Wat we wel uit ervaring hebben geleerd, is dat organisaties die succesvol zijn vijf randvoorwaarden op orde hebben: #1 stakeholder management, #2 de eindgebruiker altijd centraal, #3 visie en strategie leidend in technische keuzes, #4 datagedreven (door)ontwikkelen en #5 Agile voor meer flexibiliteit. We laten je graag zien hoe deze randvoorwaarden worden ingevuld door organisaties die succes boeken.

5 randvoorwaarden voor succesvolle digitale transformatie

# 1 Stakeholder management

Identificeer en betrek vanaf de allereerste dag alle stakeholders bij het proces. Op het eerste gezicht lijkt dat eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat vaak toch wat complexer. Individuele meningen, verschillende doelstellingen en conflicterende belangen; in zekere mate komt dit in ieder bedrijf voor. De marketingafdeling die de eindgebruiker centraal stelt, de IT director die zich druk maakt over integratievraagstukken, zoals het te kiezen CMS, de PIM-omgeving, het commercepakket en CRM-systemen. Inkopers die voornamelijk kijken naar kostenbesparingen en meestal niet direct naar toegevoegde waarde. En de juridische afdeling die scherp toezicht houdt op vraagstukken rondom bijvoorbeeld AVG.

De eerste stap in digitale transformatie is daarom het aanwijzen van een goede, ervaren Product Owner. Iemand vanuit de business die de belangen en krachten van verschillende teams en individuen bundelt. Iemand die een visie en strategie creëert. Een goede Product Owner betrekt in dat proces alle stakeholders, laat hen meedenken en creëert een gevoel van betrokkenheid en saamhorigheid. Interne workshops kunnen daar enorm aan bijdragen. Daarin krijgen stakeholders inzicht – en vaak ook begrip – voor elkaars uitdagingen, belangen en doelstellingen. Daarnaast bieden de workshops je als Product Owner de gelegenheid het proces en doel te sturen. Een digitale transformatie en innovaties beginnen bij het gesprek tussen mensen.

#2 De eindgebruiker altijd centraal

Het succes van je product of dienst valt en staat met eindgebruikers. Zij bepalen immers of de app, het platform of de website goed genoeg is en of zij daardoor producten aanschaffen of gebruikmaken van diensten. Zijn ze niet tevreden en weet je ze onvoldoende te verleiden? Dan is de weg naar de concurrent zo gevonden.

Organisaties die succesvol een digitale transformatie of innovaties realiseren, starten met het in kaart brengen van de behoefte van de eindgebruiker. Voordat nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld of geïmplementeerd, toets je concepten en prototypen aan behoeften en wensen van eindgebruikers. Die inzichten verkrijg je door middel van onder andere gebruikersonderzoek, interviews of workshops. Op basis daarvan kom je tot een hypothese of doelstelling.

Een goede manier om behoeften van eindgebruikers in kaart te brengen, is een Strategy Sprint. Door alle stakeholders te betrekken, krijg je een helder beeld van de behoeften en wensen. Ook creëer je in deze fase een prototype of concept. Door in een vroeg stadium dit prototype of product te valideren bij de beoogde eindgebruikers ontstaat er een gevalideerd startpunt. Op basis van de uitkomsten van de Strategy Sprint zet je een visie en strategie op voor nieuwe digitale diensten en productverkoop.

#3 Visie en strategie zijn leidend in de keuze voor een technisch platform

Wat we vaak zien gebeuren, is dat een digitale transformatie start met een technische platformkeuze. Dat brengt echter risico’s met zich mee. Zo neemt de kans op een spaghetti layered architecture verderop in een project toe, maar ook de kans op onnodig veel maatwerkontwikkeling of dat er bijvoorbeeld veel systemen moeten worden gekoppeld om toch de gewenste functionaliteiten te realiseren. Of, het tegenovergestelde, dat een onnodig duur technisch platform wordt aanschaft met enorm veel functionaliteiten die in de praktijk niet nodig zijn, maar waar weldegelijk voor wordt betaald. In beide gevallen leidt dit tot hoge en onnodige IT-kosten. Het is daarom belangrijk om allereerst de visie en strategie helder te hebben. De juiste techniekkeuzes komen namelijk voort uit een heldere visie en strategie die zijn uitgewerkt in een roadmap en overzicht van gewenste functionaliteiten. De roadmap bevat een helder stappenplan – voor pakweg één tot drie jaar – waarin de volgorde is vastgesteld op basis van toegevoegde waarde en complexiteit.

We zien dat organisaties die de het proces op deze manier aanvliegen partnerships aangaan voor langere periode, in plaats van samen te werken met leveranciers. Een goede partner daagt uit en helpt om een visie en strategie te toetsen, met als doel het maken van een weloverwogen technische platformkeuze. En dat in tegenstelling tot een leverancier die ‘slechts’ levert wat wordt gevraagd, wat (zeker) op de lange termijn niet altijd het beste is voor jouw organisatie.  

#4 Datagedreven (door)ontwikkelen

Hierboven vertelden we al dat de eindgebruiker als uitgangspunt van digitale transformatie en innovaties. Een gevalideerd startpunt creëren is van groot belang. Echter, het is een startpunt en niet het eindstation. Juist ook tijdens en na de implementatie van een nieuwe app, platform of website is het belangrijk om eindgebruikers centraal te stellen. Een gedegen meetplan maken – uiteraard gekoppeld aan de strategie en doelen – is daarvan een vast onderdeel. Door in het live platform gebruikerservaringen met tagging en visual heat maps te loggen, is de performance van je platform niet alleen inzichtelijk maar krijg je vooral ook inzicht in ervaringen van gebruikers.

De inzichten die je uit de gebruikersdata haalt, dienen weer als input voor nieuwe items op je backlog (actielijst) die uiteindelijk resulteren in verbeteringen van de performance van je platform. Bovendien kun je deze data ook gebruiken om stakeholders te informeren over de voortgang. Of hen te overtuigen om te blijven investeren in het platform. Door het gedegen meetplan is het ook inzichtelijk hoe en dat investeringen resulteren in meer omzet.

Een platform ontwikkelen is één, maar uiteindelijk wil je een platform voor langere tijd succesvol runnen waarbij de performance over de levensduur van het platform stijgt. Daarvoor is continu inzicht in ervaringen en behoeften van eindgebruikers cruciaal. Meten is immers weten.

#5 Kies met een Agile proces voor flexibiliteit

Een digitale transformatie en innovaties vragen veel van een organisatie. Het leidt tot een ingrijpende wijziging in de driehoek van mensen, processen en systemen. Om er daadwerkelijk het rendement te halen dat je van tevoren voor ogen hebt, is het dus belangrijk dat je alle stakeholders betrekt en een stem geeft, eindgebruikers centraal stelt en een heldere visie en strategie creëert die de basis vormen voor een roadmap. En omdat je datagedreven (door)ontwikkelt, wil je flexibel zijn en blijven en aanpassingen maken op basis van bijvoorbeeld nieuwe inzichten. Agile is de aanpak die hierbij het beste past.

Door in sprints te werken, lever je aan het einde van iedere sprint één of meerdere functionaliteiten op. Daardoor lever je snel waarde. Aan de hand van releasedemo’s na iedere sprint verzamel je direct feedback en houd je alle stakeholders betrokken bij het proces. Binnen een Agile-proces werk je ook met een Minimum Viable Product (MVP). Dit is de eerste versie van een product of dienst die zo vroeg mogelijk wordt uitgerold naar de klant. Hierdoor is het dus mogelijk om snel gebruikersdata en ervaringen te verzamelen, wat cruciaal is voor doorontwikkeling zoals eerder beschreven. Tevens biedt een Agile-aanpak ook de mogelijkheid om in te spelen op veranderende behoeften van stakeholders, bijvoorbeeld een aangekondigde beursgang, ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarkt of een versnelde productlancering.

Tot slot

Een digitale transformatie en innovaties succesvol doorvoeren, behelst dus meer dan alleen een technologische transformatie. Het begint met een heldere visie en strategie, passend en afgestemd op beoogde doelgroepen. En bij veel organisaties is het duidelijk dat de tijd rijp is voor verandering.

camiel.png
Meer weten?

Is bij jullie de tijd rijp voor verandering? Camiel denkt graag met je mee. 

Neem contact op