Een Enterprise Service Bus (ESB): bestaat dat nog?

Applicaties en eindgebruikers van applicaties hebben behoefte aan specifieke informatie. Neem bijvoorbeeld je bankieren- of boodschappen-app. De bron van de getoonde informatie in die apps is een achterliggend bronsysteem of een reeks systemen die informatie vergelijkt en samenvoegt. Zeker in de financiële wereld gebeurt het vaak dat de business een moderne app wil aanbieden, maar dat de informatiebron een legacy systeem is uit de jaren ’80 of ouder. Consultant Rudy van Haandel legt uit welke rol integratieoplossingen, zoals een Enterprise Service Bus (ESB) en API Management, in zulke situaties kunnen spelen.  

foto bus met grafische blokken

Eigenschappen van een ESB

Een ESB is integratiesoftware dat communicatie tussen verschillende systemen regelt, zonder dat die systemen verder een directe connectie met elkaar hebben. De ESB regelt de aflevering van berichten, de zogenaamde orkestratie. Daarmee zorgt de ESB ervoor dat:

  • applicaties de juiste berichten van elkaar ontvangen;
  • berichten worden getransformeerd, zodat het ontvangende systeem het bericht kan uitlezen;
  • berichtenstromen beveiligd zijn, zodat niemand kan meeluisteren;
  • caching wordt geregeld, zodat applicaties bij drukte niet ineens worden overladen met berichten;
  • monitoring, zodat je kunt meten en inzicht krijgt in de hoeveelheid berichten.

Is ESB de hipheid niet voorbij?

Enterprise Service Bus is inderdaad een term die al lang meegaat. De term en het concept ondergaan de laatste jaren echter een transformatie. Vroeger was een ESB een ‘holy grail’ die je als integratielaag opzet en alle integratieproblemen op magische wijze oploste. Roep ‘ESB!’ en al je problemen waren opgelost. Vooral omdat integraties destijds binnen hetzelfde bedrijf waren.

Tegenwoordig is er veel meer sprake van ‘collaboration’ en gaan integraties vaak tussen of over meerdere bedrijven heen. Of wordt er geïntegreerd met een groot aantal bedrijven en applicaties die op voorhand nog niet bekend zijn, bijvoorbeeld in een platformstrategie. In dat geval is een ESB vanwege ‘tight coupling’ vaak toch niet zo ideaal. De ‘loose coupling’ van APIs past dan vaak beter. 

Van standalone naar de cloud

Grote on-premise ESB-producten, zoals Oracle ESB, Tibco ESB en IBM WebSphere ESB zijn in deze tijd niet meer als standalone totaaloplossing inzetbaar. Daarmee zijn ze ook wel over hun hoogtepunt heen. Ook worden ze nog eens flink tegen gehangen door de opkomst van een mix van cloud- en on-premise-oplossingen, zoals Azure ESB en een set aan mogelijkheden die Azure Logic Apps biedt. Of AWS Stepfunctions en AWS Event Bridge die vergelijkbare ESB-functionaliteiten hebben.

ESB afhankelijk van type integratievraagstuk

Tegenwoordig is het van het type integratievraagstuk afhankelijk of je er goed aan doet een ESB te kiezen, of juist een andere integratieoplossing in te zetten. De verschillen:

  • Wanneer je veel applicaties binnen één bedrijf gaat koppelen, blijft de ESB vaak een uitstekende, robuuste optie.
  • Bij integraties tussen en over meerdere bedrijven heen, bieden APIs en bijbehorende API managers (Red Hat 3Scale en Apigee bijvoorbeeld) veel bijkomende voordelen.

Beide oplossingen, APIs en een ESB, hebben situatie specifieke voordelen. Zo is een deel van de mogelijkheden van de ESB ook beschikbaar in de API manager, zoals caching en transformatie van berichten. Of er worden kleinere componenten in de vorm van microservices opgezet die specifieke functionaliteiten in het integratielandschap vormgeven en ontsluiten. Daardoor kunnen ontwikkelteams sneller schakelen en hoeven zij zich niet meer bezig te houden met alle componenten in een architectuur.

Kortom, de Enterprise Service Bus bestaat nog en heeft ook voordelen en mogelijkheden. Maar voordat je kiest, doe je er goed aan – al dan niet met een specialist – de integratiebehoefte van jouw bedrijf goed in kaart te brengen. Het belangrijkste doel is immers dat een applicatielandschap zo wordt opgezet dat het de digitale transformatie van je bedrijf ondersteunt. Nu en in de toekomst.

rudy.png
Meer info over integratie?

Heb jij een integratievraagstuk waarover je advies wil? Of heb je een concrete vraag over API Management of een ESB? Rudy helpt je graag!

Neem contact op