EMET: Easy, Maintainable en Effective Testing

Geautomatiseerd testen is een belangrijke voorwaarde om softwarekwaliteit te garanderen. Een gebrek aan testen, betekent immers een gebrek aan kwaliteit. En dat kan leiden tot het omvallen van applicaties, hogere kosten van de ontwikkeling of een deuk in de besparing die het gebruik eigenlijk had moeten opleveren. Zaken waar elke manager met IT in zijn of haar portefeuille grip op wil houden. Maar waarom is er niet te ontkomen aan geautomatiseerd testen en wat is het belang ervan?

ISAACus achter een laptop bezit met een test schrijven

Het belang van geautomatiseerd testen

Zoals gezegd, is zonder tests de kwaliteit van applicaties moeilijk te garanderen. Testen is een repetitieve taak en vaak moeten er, zeker bij ISAAC, grote(re) applicaties met veel verschillende functionaliteiten worden getest. Geautomatiseerd testen is in die gevallen beter en sneller.

Enkele redenen op een rij:  

  1. Applicaties bestaan steeds vaker uit losse componenten in een microservices structuur. Elke verbinding kan nieuwe problemen opleveren. Uiteraard willen we een stabiele applicatie waarbij de communicatie tussen de verschillende componenten altijd correct werkt. Met geautomatiseerd testen kan dat worden gecontroleerd.
  2. We passen bestaande systemen steeds vaker aan. Agile ontwikkelteams leveren steeds frequenter nieuwe versies op. En met elke oplevering is het belangrijk dat je controleert of er niets onbedoeld kapot is gegaan.
  3. Door tests te automatiseren, kan er tijdens het uitvoeren van de test gewoon worden gewerkt aan andere zaken. En door tests te standaardiseren, kunnen ontwikkelaars efficiënter te werk gaan. De ontwikkeling van applicaties gaat daardoor sneller en de applicatie als geheel is stabieler.

"Agile ontwikkelteams leveren steeds frequenter nieuwe versies op. En met elke oplevering is het belangrijk dat je controleert of er niets onbedoeld is omgevallen."

Leon - Software Developer, ISAAC

Integraal onderdeel van de ontwikkeling

Code wordt dus niet alleen vaker getest, er moet ook steeds meer code worden getest. Om snel en betrouwbaar de stabiliteit en kwaliteit van applicaties vast te stellen, is het schrijven en uitvoeren van geautomatiseerde tests bij ISAAC een integraal onderdeel van de ontwikkeling. Door de code en tests tegelijk te ontwikkelen, ontstaan er een aantal voordelen:

  • De kwaliteit van de applicatie kan makkelijk worden gewaarborgd.
  • Instabiliteit en fouten in applicaties kunnen gericht worden opgespoord. Dat bespaart veel tijd en geld, omdat ontwikkelaars problemen sneller kunnen oplossen.
  • De kwaliteit blijft behouden, ook wanneer meerdere ontwikkelaars aan dezelfde code werken.

Standaardisatie van geautomatiseerd testen

Voor het testen van software en applicaties gebruiken we bij ISAAC allerlei tools, bijvoorbeeld voor browsertesten, testmanagement en testdatageneratie. Om die tooling en frameworks efficiënt te kunnen inzetten, werkt bij ISAAC het Testing Guild aan standaardisatie van geautomatiseerd testen. De Guild richt zich op EMET (Easy, Maintainable en Effective Testing) en ontwikkelt bijvoorbeeld voor collega’s een testingplatform waarin zij tooling hebben opgenomen die inzetbaar zijn voor ieder project. Dat levert niet alleen een behoorlijke efficiëntieslag op, maar bevordert ook de kwaliteit en de samenhang van de applicaties binnen ISAAC. Applicaties worden beter getest en er blijft meer tijd over voor de ontwikkeling zelf. Kortom, geautomatiseerd testen is onmisbaar in ieder IT-project.

Techniekinnovatie in Guilds

Dit artikel is onderdeel van een reeks artikelen over Guilds bij ISAAC. We geloven dat techniekinnovatie het beste ontdekt en ontwikkeld kan worden vanuit de werkvloer en de innovatiekracht zit bij de mensen die bij ISAAC werken. Mensen met dezelfde ‘community of interest’ zijn daarom georganiseerd in Guilds, zoals Web Accessibility en Testing. Binnen een Guild discussiëren collega’s over nieuwe technologieën, worden proof-of-concepts, platformen of frameworks ontwikkeld en worden ervaringen gedeeld of mensen van buitenaf uitgenodigd om een cursus of training te verzorgen.

Wilt u meer weten over geautomatiseerd testen of de Guilds bij ISAAC?