Nieuwe website voor Hulphond Nederland

Vandaag lanceert Hulphond Nederland een nieuwe website die door ISAAC is ontwikkeld. Beide partijen bundelden in 2018 de krachten, waarbij de website flink onder handen werd genomen. Dankzij de nieuwe site kan de stichting haar gevarieerde stakeholdersgroep - onder meer bestaande uit cliënten, vrijwilligers, donateurs, bedrijven, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten – inspireren en beter informeren over het werk dat de stichting verricht voor mensen met een fysieke en therapeutische hulpvraag.

Nieuwe website voor Stichting Hulphond door ISAAC ontwikkeld

De nieuwe website bevat uitgebreide informatie over de hulphonden die worden opgeleid, de therapie- en coachingactiviteiten en de expertise van Hulphond Nederland. Daarnaast is er een apart hoofdstuk over de uiteenlopende manieren waarop men dit goede doel kan steunen. De informatie wordt gepresenteerd in een fris design waarin veel ruimte is voor fotografie. De nieuwe website is responsive opgebouwd en met name ontwikkeld voor weergave op mobiele apparaten.  

"Dankzij ISAAC beschikken we nu gesponsord over een geheel nieuwe website, die uitgebreide informatie bevat over de hulphonden, de therapie- en coachingactiviteiten en expertises van Hulphond Nederland."

Rudolph Strickwold - Directeur Marketing & Commercie, Hulphond Nederland

Steun uit het bedrijfsleven 

Rudolph Strickwold, directeur Marketing en Commercie: “Hulphond Nederland helpt steeds meer mensen met de inzet van een hulphond en is in veel opzichten de afgelopen jaren gegroeid. Dankzij ISAAC beschikken we nu gesponsord over een geheel vernieuwde en aantrekkelijke website. In de volle breedte laten we zien bij welke zorgvragen onze hulphonden het verschil maken, over welke unieke expertise onze professionals beschikken en op welke fantastische wijze we worden gesteund door uiteenlopende stakeholders.”

Maatschappelijke betrokkenheid belangrijk 

“We hebben bewondering voor de inzet en passie van medewerkers en vrijwilligers bij deze stichting. Het opleiden van de hulphonden is kostbaar. Als bedrijf vinden we belangrijk om daar een steentje aan bij te dragen, zodat Hulphond Nederland zich kan focussen op waar ze goed in zijn: het opleiden en inzetten van hulphonden”, vertelt Camiel Baltussen, Head of Sales & Marketing van ISAAC.

Over Hulphond Nederland

Stichting Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond biedt veel mogelijkheden voor mensen met verschillende zorgvragen. Omdat de stichting voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet, worden de honden zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers.