Techniekinnovatie in Guilds

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Permanente kennisontwikkeling is daarom noodzakelijk en eigenlijk zelfs cruciaal voor de ontwikkeling van succesvolle webapplicaties en integraties. ISAAC heeft kennisontwikkeling en innovatie daarom volledig ingebed in de bedrijfscultuur. Eén manier waarop dat tot uiting komt, zijn de Guilds. In een Guild zitten ISAACi dicht op de nieuwste technologische ontwikkelingen; zij onderzoeken de impact, bouwen proof-of-concepts en houden zich bezig met de praktische doorvertaling naar businessoplossingen. Wat levert dat in de praktijk precies op voor lopende en nieuwe IT-projecten?  

Techniekinnovatie in Guilds bij ISAAC

Continue ontwikkeling van IT-kennis

We verbeteren ons continu om altijd excellente IT-dienstverlening te kunnen leveren. De kracht om dat te realiseren, zit bij onze mensen. Zij zijn in staat om succesvolle applicaties te ontwikkelen voor de complexe internetvraagstukken van onze klanten. We geloven daarom ook dat techniekinnovatie het beste ontdekt en ontwikkeld kan worden vanuit de werkvloer. Daar investeren we dus in. Iedere medewerker heeft bij ISAAC een persoonlijk ontwikkelplan, waarin 10% studietijd en een studiebudget beschikbaar is. Dit kan worden besteed aan opleidingen, cursussen en conferenties, maar ook in Guilds.

Guilds bij ISAAC

De definitie van Guilds beschrijft: ‘Mensen met dezelfde ‘community of interest’ binnen de hele organisatie, zijn georganiseerd in Guilds.’ En dat is precies wat we bij ISAAC doen. Guilds bestaan bij ons uit maximaal zeven mensen en één master. Iedereen die zich interesseert of affiniteit heeft met het ‘Guild topic’, kan aansluiten. Ongeacht de functie die je binnen ISAAC vervult. De Guild master kan ook vanuit alle plekken van het bedrijf afkomstig zijn. De belangrijkste voorwaarden voor een master zijn: enthousiasme om leiderschapsvaardigheden (verder) te ontwikkelen en het voortouw te nemen. Binnen een Guild discussiëren collega’s over nieuwe technologieën, worden ervaringen gedeeld of mensen van buitenaf uitgenodigd om een cursus of training te verzorgen. De Guild beslist zelf waar behoefte aan is en wat relevant is voor de kennisontwikkeling.

"De innovatiekracht zit bij onze mensen. We geloven daarom dat techniekinnovatie het beste ontdekt en ontwikkeld kan worden vanuit de werkvloer, georganiseerd in Guilds."

Friso Geerlings - Chief Technology Officer, ISAAC

Voordelen voor IT-projecten

Het feit dat we kennisontwikkeling en innovatie in Guilds verankeren, levert op meerdere manieren voordelen voor de IT-projecten die we uitvoeren. Enkele voordelen op een rij:

  • Door te experimenteren, kunnen we bij klanten meerdere invalshoeken tonen en die we ook met praktijkvoorbeelden kunnen onderbouwen. Dit levert direct voordeel op voor strategisch advies. Door in Guilds te experimenteren doen we immers ook juist buiten klantprojecten ervaring op.
  • In een klantproject werk je soms langere tijd met een bepaalde technology stack of platform. In Guilds kunnen we experimenteren met andere of nieuwe technologieën en platformen, nog ver voordat ze ‘productiewaardig’ zouden zijn voor onze klanten. We blijven daardoor onszelf verbeteren, zonder dat lopende projecten risico lopen. Soms levert het zelfs kansen op voor lopende projecten; een nieuwe aanpak blijkt sneller, effectiever of beter te onderhouden. De stap van Guild naar klantproject is dan zo gemaakt.
  • Op speciaal (klant)verzoek kunnen we in Guilds een proof-of-concept ontwikkelen. Bij een geslaagd traject kunnen we dat direct doorontwikkelen en implementeren. Voorbeelden van dat soort ontwikkelingen zijn automatisch testen, nieuwe beveiligingsfunctionaliteiten, toegankelijkheid voor mensen met een beperking of automatisch importeren. Onze webapplicaties kunnen daardoor behoorlijk ‘cutting edge’ zijn.

Techniek- en sociale innovatie hand in hand

We merken bij ISAAC dat het innovatiesucces vooral komt door de medewerkers. En dus niet alleen door technologische ontwikkelingen op zichzelf. Zo is er bijvoorbeeld een Guild dat zich bezighoudt met de details van microservices en hoe die kleine bouwsteentjes kunnen schalen naar een enorme performance. Dat idee kon alleen ontstaan door de vrijheid die medewerkers voelen om nieuwe ideeën te opperen. Het management geeft vervolgens tijd en vertrouwen om die ideeën uit te werken. Zo ontstaat er bij ISAAC niet alleen techniekinnovatie, maar tegelijkertijd ook sociale innovatie. Guilds maken namelijk zo veel mogelijk gebruik van kennis en kunde van collega’s, wat leidt tot groepen met uiteenlopende competenties. De structuur van Guilds doet echter ook een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Er ontstaan dialogen tussen medewerkers uit allerlei specialistische hoeken van ISAAC, wat ook de motivatie, creativiteit en het ondernemerschap stimuleert. Zo werken we samen aan de beste en uiterst stabiele (web)applicaties van morgen.