Web accessibility: het belang van een weboplossing die toegankelijk is voor écht iedereen

Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag over rechten van personen met een handicap in werking. Dit betekent onder andere dat websites toegankelijk moeten zijn voor iedereen en gebruikers met bijvoorbeeld een visuele, auditieve, fysieke of neurologische beperking ook gewoon moeten kunnen ‘internetten’. Een optimaal toegankelijke website levert trouwens niet alleen voordelen op voor mensen met een beperking, maar ook voor alle gebruikers die websites betreden vanuit apparaten met kleine schermen, zoals mobiele telefoons, smart watches en smart TV’s.

Foto van front-end team ISAAC

Wat is web accessibility?

Web accessibility betekent dat weboplossingen zo zijn vormgegeven en ontwikkeld dat iedereen, met of zonder beperking, dingen op het internet kan waarnemen, begrijpen, navigeren en communiceren. Omdat veel internetcontent visueel is, hebben met name mensen met een visuele beperking een uitdaging bij het gebruik van internet. Ze moeten bijvoorbeeld een formulier invullen, maar kunnen vanwege hun beperking enkel gebruikmaken van het toetsenbord. Of een cookiemelding moet worden geaccepteerd, of geweigerd, zonder de melding of pop-up te kunnen zien. Als we willen dat het web voor iedereen goed toegankelijk is, dan moeten er in de weboplossing functionaliteiten worden gebouwd die visuele informatie kunnen vervangen.

Op het snijvlak van hulpapparatuur en techniek

Mensen met een beperking maken vaak gebruik van hulpapparatuur om de computer te bedienen, bijvoorbeeld apparatuur die voorleest wat er op een beeldscherm staat. Hiermee kunnen zij goed gebruikmaken van het internet. Toch is het niet zo vanzelfsprekend dat deze apparatuur zomaar vlekkeloos werkt. Het werkt alleen als weboplossingen goed gebouwd zijn. De performance van hulpapparatuur is namelijk afhankelijk van de manier waarop een website is gebouwd. En ISAAC speelt daar als ontwikkelaar van weboplossingen een belangrijke rol in.

"Een optimaal toegankelijke website levert niet alleen voordelen voor gebruikers met een beperking, maar voor alle gebruikers."

Tom - Senior Software Developer, ISAAC

Web accessibility van groot belang in onze moderne economie

Online is een vast element in ons dagelijks leven geworden. We gaan via allerlei verschillende type apparaten online. Bedrijven willen ons als gebruiker via elk kanaal en type apparaat een consistente klantbeleving, merkbeleving en servicebelofte laten ervaren. Een geoptimaliseerde toegankelijkheid heeft in zo’n geval dus niet alleen voordelen voor gebruikers met een fysieke beperking, maar eigenlijk voor alle gebruikers. Web accessibility overlapt in dat opzicht ook met andere ‘best practices’ zoals een ‘mobile first’ design, consistente gebruikersbeleving, ontwerp voor oudere gebruikers en SEO. Weboplossingen met een goede toegankelijkheid komen namelijk hoger in de zoekresultaten, hebben lagere onderhoudskosten, een groter publiek bereik en demonstreren bovendien maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Koninklijke Kentalis: een webshop afgestemd op een specifieke doelgroep

ISAAC ontwikkelt weboplossingen voor alle soorten gebruikers: desktop, mobiele apparaten en soms ook specifiek voor gebruikers met een beperking. Een goed voorbeeld hiervan is de webshop van Kentalis. Kentalis zet zich al meer dan 200 jaar in op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs. Om mensen met een beperking te leren hoe ze hiermee om moeten gaan, biedt Kentalis cursussen en lesmaterialen aan. Bij de realisatie van de Kentalis webshop is rekening gehouden met de doelgroep en werden onder andere de richtlijnen van drempelvrij.nl gebruikt. De webshop is onder andere in verschillende kleurcontrasten beschikbaar, de content is beschikbaar in drie verschillende lettergroottes en de shop beschikt over een voorleesfunctie.

ISAAC front-enders web accessibility experts

Binnen ISAAC houden verschillende teams zich bezig met kennisdeling en innovatie op een specifiek terrein. Deze teams noemen we bij ISAAC guilds. Eén van de guilds houdt zich bezig met web accessibility. Deze guild waarborgt onder andere dat alle collega’s zich tijdens de dagelijkse werkzaamheden continu bewust blijven van de verschillende type gebruikers van het internet, maar ook dat iedere klant altijd op accuraat accessibility-advies van ISAAC kan rekenen. Een groot deel van de accessibility zit immers in de (content)aanpassingen die een klant zelf aan de weboplossing doet.

Als uitstapje van de onderlinge kennisdeling kregen de front-end developers van ISAAC op donderdag 1 maart een cursus van Stichting Accessibility Nederland. Twan van Houtum, Brian Bors en Tom Hessels namen de ISAACi mee langs onderwerpen als WAI ARIA, skip links, keyboard navigatie, testing tools, do’s en dont’s voor formulieren en expanders en toggle elementen. Wat de dag extra bijzonder maakte, was de workshop van Tom Hessels. Tom heeft een visuele beperking en heeft het front-end team van ISAAC laten zien hoe visueel beperkte mensen het internet gebruiken. Na afloop van het programma kregen alle deelnemende ISAACi een certificaat uitgereikt, waardoor het volledige front-endteam van ISAAC nu gecertificeerd is in web accessibility.