Hulphond Nederland

Sinds 2018 hebben ISAAC en Stichting Hulphond Nederland de krachten gebundeld. ISAAC nam de website van Stichting Hulphond Nederland flink onder handen en verzorgt tevens voor meerdere jaren het onderhoud.

Mensen kunnen niet altijd helpen, een hond wel

Stichting Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond biedt veel mogelijkheden voor mensen met verschillende zorgvragen en voorkomt ook isolement. Omdat de stichting voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet, worden de honden zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers.

Hulphond Nederland streeft ernaar financiële drempels voor aanvragers van een hulphond weg te nemen. De hulphonden worden daarom tegen zo laag mogelijke kosten ter beschikking gesteld. ISAAC draagt hier graag aan bij en verzorgt en onderhoudt daarom voor Stichting Hulphond Nederland een moderne, goed functionerende website.

Please accept marketing cookies to view this content.