Privacy Statement

ISAAC Holding, gevestigd aan Marconilaan 16, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.isaac.nl 
Marconilaan 16 
5621 AA Eindhoven
+31402908979

Voor vragen en opmerkingen omtrent privacy en informatiebeveiliging kunt U terecht bij ons security team via security@isaac.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u het kantoor van ISAAC bezoekt en/of een afspraak hebt met (één van) onze medewerker(s) op het kantoor van ISAAC dan is er aanvullend een privacy statement van toepassing voor de registratie van u als bezoeker bij ISAAC.

ISAAC Holding verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@isaac.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ISAAC Holding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ISAAC Holding analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • ISAAC Holding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailchimp. In de database van Mailchimp worden nieuwsbriefcontacten geregistreerd met een e-mailadres en eventueel en maximaal verrijkt met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht en bedrijfsnaam. U kunt zich ten allen tijden afmelden voor de ISAAC nieuwsbrief. Afmelden kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door een mail te sturen welkom@isaac.nl.

Toestemming

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Afhandelen van betaling

v

Verzenden nieuwsbrief

v

Bellen of mailen

v

Informeren wijzigen diensten

v

Analyseren website

v

Wettelijke verplichtingen

v

Geautomatiseerde besluitvorming

ISAAC Holding neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ISAAC Holding) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ISAAC Holding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor de aangegeven persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

ISAAC Holding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ISAAC Holding gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ISAAC Holding gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn marketing, google analytics en social sharing cookies. Hieronder volgt een beschrijving en toelichting op de cookies.

Cookies toelichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ISAAC Holding en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@isaac.nl. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ISAAC Holding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@isaac.nl.

ISAAC Holding heeft de bij ISO27001 certificering horende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Details over deze maatregelen zijn op te vragen via security@isaac.nl

 Onze websites zijn voorzien van een TLS certificaat een sterke versleuteling, te controleren via SSL Labs

Afmelden voor nieuwsbrief

U kunt zich ten allen tijden afmelden voor de ISAAC nieuwsbrief. Afmelden kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door een mail te sturen welkom@isaac.nl.